מבצע בבנסקו

10 מזמיני הדרכה פרטית בעברית הראשונים,
יזכו בלינה חינם ל-4 לילות 
בדירות מדהימות, סמוך לגונדולה!